Wat als je het schaap met vijf poten niet kunt vinden?!

19 april 2018

 

Recruiters klagen over de krapte op de arbeidsmarkt en de te hoge eisen die werkgevers en HR-managers stellen aan sollicitanten. Is dit terecht? Of moeten recruiters, werkgevers en HR-managers eenvoudigweg meer klantgericht, dus sollicitantgericht worden? Hoe pak je dit dan aan als je alleen de juiste mensen wilt, maar alle schapen met vijf poten al op zijn? In dit artikel vijf tips voor het sneller aantrekken van de mensen die met heel hun hart voor je bedrijf gaan.

Als werkgever/HR-manager moet je steeds meer doen en langer zoeken om jouw vacatures ingevuld te krijgen. De interne druk loopt op. Leidinggevenden en medewerkers waarschuwen je over te hoge werkdruk en het missen van omzet door personeelstekort. Maar ongeschikt personeel kost alleen maar extra werkdruk, vanwege een lange inwerkperiode of doordat je hun fouten moet herstellen. Dan is het bovendien nog maar de vraag of deze personeelsgroei wel tot een hogere marge leidt.

Dus vraagt de werkgever/HR-manager de recruiters om met spoed heel goede mensen te leveren die weinig inwerktijd kosten en direct hun waarde voor de organisatie opleveren. Het profiel valt dan al snel onder ‘het schaap met vijf poten’.

“Maar die schapen met vijf poten zijn nu wel op”, zegt econoom Wim Davidse in Reflex, het ledenblad van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dit in reactie op het geklaag over de krapte op de arbeidsmarkt. Hij stelt dat arbeidsmarketeers en recruiters werkgevers nu moeten gaan opvoeden om op een andere manier naar mensen te zoeken: mensen in de bijstand, Wajongers, 50-plussers en mensen die meer willen werken.

Deze schapen vind je nog onder de latent werkzoekenden

Hier wil ik graag nog één categorie aan toevoegen: de latent werkzoekenden. Volgens onderzoek van Intermediair is 35% van de hoger opgeleiden latent op zoek naar een nieuwe baan. Intermediair claimt dat deze mensen op zoek zijn naar betere secundaire arbeidsvoorwaarden:

 1. 13e maand (42%)
 2. Reiskostenvergoeding (34%)
 3. Thuiswerken (32%)
 4. Extra vakantiedagen (29%)
 5. Parttime werken (22%)
 6. Tegemoetkoming in training/cursussen (22%)
 7. Betaald overwerk (21%)
 8. Auto van de zaak (16%)
 9. Tijd voor tijd (overuren laten ‘uitbetalen’ in vrije dagen) (16%)
 10. Tegemoetkoming in pensioenkosten (15%)

Bij Move on recruitment zien we echter juist dat mensen pas op het laatste moment naar het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden kijken. Als eerste kijken ze naar binnen: wat zegt mijn gevoel? Zoals we in de marketingwereld al jaren weten (via Aartjan van Erkel): beslissingen nemen we met ons reptielenbrein. Dit deel van onze hersenen kent geen taal en ook geen waarde in de vorm van geld. Dit deel neemt alle beslissingen op basis van emotie. Ook al denkt iemand niet eens aan een nieuwe baan, als je zijn of haar droombaan voorlegt, gaat hij of zij om.

De droombaan

De echte droombaan gaat over een diepgaander gevoel van waarde, bijvoorbeeld: het goede doen voor de maatschappij of voor andere mensen; gezien worden; ertoe doen; je fit voelen; met andere fijne mensen samenwerken; je vrij en veilig voelen.

Dus ook dat schaap met vijf poten is latent op zoek naar zijn/haar droombaan. Sterker nog, iedereen die op de juiste plek zit, iseen schaap met vijf poten. En die juiste plek, die wordt dus door het gevoel bepaald. Als werkgever, HR-manager en recruiter moet je dus op zoek gaan naar het hart en niet naar het cv.

5 tips voor het vinden van het schaap met vijf poten

 1. Wees de waardige werkgever. Een waardige werkgever zorgt dat zijn/haar werknemers zich gezien, gewaardeerd en veilig voelen. In een veilige omgeving zijn mensen 100% gemotiveerd: ze werken met elkaar samen en gunnen elkaar en jouw klanten het allerbeste dat zij te bieden hebben.

Bekijk ter inspiratie (nog eens) de TEDx van Simon Sinek: Why great leaders make you feel safe.

2. Formuleer en communiceer jouw visie/overtuiging. Wanneer we een visie of overtuiging horen die we delen, voelen we meteen een band. Het mooie van deze methode is dat je weet dat je mensen voor altijd bij je kunt houden. Mensen veranderen namelijk wel van mening, bijvoorbeeld door het krijgen van meer feiten, maar mensen veranderen nagenoeg nooit van overtuiging. Overtuiging is een gevoel. Dit is vaak maar moeilijk rationeel, met taal te onderbouwen.

Als voorbeeld: hoorspecialist Van Boxtel hoorwinkels vindt het verschrikkelijk dat voor veel mensen gehoorverlies leidt tot sociaal isolement. Mensen die (delen van) gesprekken niet kunnen volgen, de nuances van een fluistercomplimentje of de lentevogeltjes niet meer meekrijgen, hebben het gevoel dat ze de verbinding met anderen verliezen. Wat een afschuwelijk gevoel moet dat zijn. Daarom doet Van Boxtel er alles aan om mensen te helpen om weer die rijke nuances te horen. En als hun sociale leven al te veel heeft geleden, stellen zij maatjes van de Zilverlijn voor om mee naar de winkel te komen. De lokale hoorwinkels van Van Boxtel vormen zo een maatschappelijke (ontmoetings)plek waar er echt naar mensen geluisterd wordt. Hier zijn de audiciens geen verkopers, maar adviseurs. Ze zijn zorgzaam en oprecht betrokken. Wanneer je deze overtuiging deelt, wil je als audicien voor niemand anders werken dan voor Van Boxtel hoorwinkels.

3. Vertaal je visie in de dagelijkse werkpraktijk. In het kader van ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ is het belangrijk dat de visie direct terug te zien is op de werkvloer en in het personeelsbeleid, zodat het vertrouwen groeit.

Dit geldt voor werknemers net zo goed als voor klanten. Ik ken een stel dat op zoek was naar een hovenier. Bij een hovenier aan tafel vroegen ze naar de reden van het plastic plantje op de tafel voor hen. Zijn antwoord: “Ja, dat moet wel, want alles gaat hier dood.” Het stel heeft een andere hovenier gekozen.

Aan de medewerkers kun je ook zien of de visie van de directie is doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het eilandjeswerk van de leerkrachten op De Klimop in De Luizenmoeder. Directeur Anton verzint allemaal leuke dingen zoals de participizza-avond, de glansmethode en Winterklaas. Hij vindt echter geen draagvlak bij de leerkrachten, omdat zij bezig zijn met hun eigen sores waar hij geen notie van heeft. Als Anton onze tip ter harte zou nemen, zou hij eerst met de leerkrachten de kernwaarden van de school in kaart gaan brengen. Ze zouden samen een visie vormen. Wanneer Anton dan een manier verzint om uiting te geven aan deze gedeelde visie en dit de leerkrachten zou voorleggen, zou het commitment heel anders zijn. Alhoewel, het blijft natuurlijk Anton… ook niet bepaald het schaap met vijf poten.

4. Deel jouw zoektocht met al je medewerkers, klanten en hun netwerken. Niemand beter dan zij weten wie het beste bij jouw organisatie passen. Een mooie post kan dan eindeloos doorgedeeld worden. Dit kan een mooi sneeuwbaleffect teweegbrengen. Bovendien kun jij wel zeggen dat je een mooie functie hebt bij een fijne werkgever, maar wanneer de medewerkers het zelf zeggen, heeft het natuurlijk veel meer waarde.

Wil je hier optimaal gebruik van maken, dan kun je hier een online marketingcampagne op draaien: via Facebook kun je vrienden van vrienden jouw advertentie laten zien. Laat dan vooral de referentie van een medewerker zien. Een betere referentie kun je niet krijgen.

5. Ga voor het hart en niet voor het cv

En hier moet ik de econoom, tevens HR-marketeer en flexspecialist Wim Davidse wel gelijk in geven: iemand die een heel andere achtergrond heeft dan jou relevant leek, kan juist wel eens een enorme meerwaarde geven.

Denk maar aan Daan Roosegaarde, die als kunstenaar werd gevraagd een energiezuinige techniek te ontwikkelen voor het wegdek. Zijn ontwerp bleek niet alleen technisch uitmuntend. Het bleek ook een oogstrelend fietspad, geïnspireerd op ‘De sterrennacht’ van Vincent van Gogh.

 

Daarom noemen wij onszelf bij Move on recruitment ook geen headhunters, maar hearthunters. Waar we overigens regelmatig deze correctieve opmerking over krijgen: “Er staat een spelfout in jullie titel.”

Dit vinden wij natuurlijk alleen maar leuk, want dit geeft ons de kans onze overtuiging te vertellen: wanneer iemand met heel zijn/haar hart en vaardigheden voor jouw bedrijf gaat, groei je met z’n allen. Je krijgt dan een positieve flow, waar iedereen die erbij betrokken is van geniet.

Exclusiviteit

Wil je dit graag uitbesteden, zoals onder andere Van Boxtel hoorwinkels heeft gedaan bij ons, dan kunnen wij vanuit jouw bedrijfsnaam werven en campagne voeren, bijvoorbeeld door middel van een vacaturevideo.

Conclusie

We spenderen zoveel van ons wakkere leven op ons werk, dat het toch bijna een recht is dat we onze levensenergie aan onze droombaan geven? Onze droom is dat iedereen zich het schaap met vijf poten voelt!